دوست عزیز شما میتوانید رسیور دیگری برای کالا از ما دریافت نمایید
هر وسیله جانبی که به مادربرد متصل شده ونیاز به توانی بیش از اندازه استانداردارائه شده توسط درگاه اتصال داشته باشد ویا وجود اختلال در وسیله جانبی از مادربردجریان بیش از حد مجاز کشیده و موجب بوجودآمدن این مشکل می شود. به عنوان مثال: فن،حافظه ها و کارت های جانبی غیر استاندارد.